Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1 và kì 2 mới nhất theo Thông tư 22

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1 và kì 2 dưới đây được Truonghoc247 sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ các thầy cô trong quá trình giảng dạy cũng như giúp các em học sinh học tập tốt hơn. 

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1 theo thông tư 22

Ma trận đề thi lịch sử địa kì 1 lớp 5

Mạch kiến thức,kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) Số câu 2 2
Số điểm 2,0 2,0
2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) Số câu 1 1 1 1 2
Số điểm 1 1 1 1,0 2,0
3. Các yếu tố tự nhiên Số câu 2 2
Số điểm 2,0 2,0
4. Dân cư và các ngành kinh tế Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 1 1,0 1 2,0 1,0
Tổng Số câu 6 1 2 1 7 3
Số điểm 6 1 2,0 1 7 3

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1 – Đề số 1

Lịch sử: (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Câu 1 . (M1- 1đ): Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

 1. Hàm Nghi.
 2. Tôn Thất Thuyết.
 3. Trương Định.
 4. Nguyễn Trường Tộ.

Câu 2 . (M1- 1đ): Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

 1. Ngày 3/2/1930.
 2. Ngày 2/3/1930.
 3. Ngày 3/12/ 1930.
 4. Ngày 3/ 2/ 1931.

Câu 3 . (M1- 1đ): Thành phố nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là:

 1. Sài Gòn.
 2. Hà Nội.
 3. Huế.
 4. Đà Nẵng

Câu 4: (M3- 1đ):

Điền các từ: hi sinh, nhân nhượng, lấn tới, không chịu vào mỗi chỗ chấm cho thích hợp trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

“ Hỡi đồng bào toàn quốc”!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải . . . . . . . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng . . . ., vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà . . . . . . tất cả, chứ nhất định . . . . . mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Câu 5: (M4- 1đ): Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

Địa lí: (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Câu 6. (M1- 1đ): Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta:

 1. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
 2. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
 3. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
 4. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

Câu 7. (M1- 1đ): Nước ta có dân số tăng:

 1. Nhanh.
 2. Rất nhanh.
 3. Trung bình.
 4. Chậm.

Câu 8. (M1- 1đ): Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

 1. Chăn nuôi.
 2. Trồng rừng.
 3. Trồng trọt.
 4. Nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Câu 9. (M3- 1đ):

Điền tên 1 sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp trong bảng dưới đây :

Câu 10: (M2- 1đ): Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

Nước ta mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

Ngoại thương là hoạt động mua bán với nước ngoài.

Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.

Công nghiệp thủy điện được phát triển trên các sông lớn ở miền núi.

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1
Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1 – Đề số 2

Lịch sử (5 điểm):

Trắc nghiệm

1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

 1. a) Bác Hồ ra nước ngoài tìm đường cứu nước từ bến cảng nào ?
 2. Nha Trang .
 3. Hải phòng .
 4. Nhà Rồng.
 5. Đà Nẵng .
 6. b) Phong trào Đông du được phát động do nhà yêu nước nào ?
 7. Nguyễn Trường Tộ.
 8. Trương Định.
 9. Nguyễn Tất Thành.
 10. Phan Bội Châu.
 11. c) Thời gian, địa điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:
 12. 03/02/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông – Trung Quốc.
 13. 02/9/1945 – Tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội .
 14. 03/02/1930 – Tại chiến khu Việt Bắc.
 15. 02/03/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông – Trung Quốc.

2) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)

Tự luận:

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? (2đ)

Địa lí (5 điểm):

I.Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

a) Phần đất liền nước ta giáp với những nước:

 1. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
 2. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.
 3. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.
 4. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.

b) Diện tích phần đất liền của nước ta là :

A/ 33 000 km2 .

B/ 3 300 km2 .

C/ 330 000 km2 .

D/ 3 300 000 km2 .

c) Các loại hình giao thông của nước ta là :

 1. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường sông.
 2. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không.
 3. Đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không.
 4. Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

II. Tự luận:

1) Hãy kể tên những sân bay quốc tế của nước ta? (1điểm)

2) Em hãy nêu vai trò của vùng biển nước ta? (1điểm)

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 1 – đề số 3

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

 1. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1: (0,5đ) Năm nào dưới đây cho biết thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta:

 1. năm 1862.
 2. năm 1860
 3. năm 1859
 4. năm 1858

Câu 2: (0,5đ) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương.

Phan Bội Châu

Tôn Thất thuyết

Trương Định

Quang Trung

Câu 3: (0,5đ) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu?

 1. Ngày 5/6/1921 tại Nghệ An
 2. Ngày 6/5/1930 tại Bến cảng Nhà Rồng
 3. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng
 4. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng

Câu 4: (0,5đ) Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là:

 1. Giặc đói, giặc ngoại xâm ;
 2. Giặc dốt, giặc đói.
 3. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
 4. Giặc ngoại xâm, giặc dốt

Câu 5: (1 điểm) Hãy viết số, các từ, cụm từ phù hợp vào chỗ chấm cho các sự kiện sau:

 1. a) Ngày …..tháng ….năm …..là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
 2. b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của ……………………………………………
 3. c) Thu – Đông 1947, Việt Bắc …………………………………………………..
 4. d) Chiến thắng …………………. Thu – Đông 1950
 5. Địa lí (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1: (0,5đ) Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta:

 1. Đà Nẵng;
 2. Hà Nội;
 3. Thành Phố Hồ Chí Minh;
 4. Hải Phòng

Câu 2: (0,5đ) Loại hình giao thông có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:

 1. Đường bộ;
 2. Đường sắt;
 3. Đường thủy;
 4. Đường hàng không

Câu 3: (0,5 đ) Đường biên giới nước ta tiếp giáp với những nước nào?

 1. Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia
 2. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia
 3. Thái Lan, Campuchia, Lào
 4. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia

Câu 4: (0,5đ) Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp:

Công nghiệp khai thác ……………………… phân bố ở những nơi có mỏ khoáng sản. Các ngành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở……………………………………………

Câu 5: (1đ) Hãy nối ý ở cột (A) với ý ở cột (B) sao cho phù hợp.

Phần tự luận (4 điểm)

I. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1: (1đ) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào ?

Câu 2: (1đ) Theo em, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

II. Địa lí (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1: (1đ) Vì sao nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch?

Câu 2: (1đ) Theo em, vùng biển nước ta có vai trò gì trong sản xuất và đời sống?

Đề thi lịch sử địa lý kì 2 theo thông tư 22

Ma trận đề thi lịch sử địa kì 2 lớp 5

Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức. Các mức độ nhận thức  

 

TỔNG

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

VD nâng cao

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Lịch Sử

 

Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ Số câu 1

 

  1     1      

2

 

1

Số điểm 1   1     1      

2

 

1

Câu số 2   1     5        
Hiệp định Pa-ri, hoàn thành thống nhất đất nước Số câu 1   1    

 

     

 

 

2

 

 

Số điểm 1   1            

2

 

 

Câu số 3   4              
Địa

 

Châu Á Số câu 1   1           2  
Số điểm 1   1           2  
Câu số 6   7              
Khu vực Đông Nam Á và các nước láng giềng của Việt Nam Số câu 1         1   1 1 2
Số điểm 1         1   1 1 2
Câu số 8         9   10    
Tổng số câu

Tổng số điểm Tỉ lệ %

Số câu 4   3     2   1 7 3
Số điểm 4   3  

 

  2   1 7 3
Tỉ lệ % 40   30     20   10 70 30

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 2 – đề số 1

Phần lịch sử

Khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng:

Câu 1:

a) Hiệp định Pa – ri về việc Việt Nam được kí kết chính thức vào thời gian nào?

 1. 27/01/1972
 2. 27/01/1973
 3. 27/01/1974
 4. 27/01/1975

b) Phong trào Đồng Khởi Bến Tre bùng nổ vào thời gian nào?

 1. 17/01/1960
 2. 17/01/1961
 3. 17/01/1962
 4. 17/01/1963

Câu 2: Tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ là:

 1. Nguyễn Viết Xuân
 2. La Văn Cầu
 3. Nguyễn Văn Trỗi
 4. Tô Vĩnh Diện

Câu 3: Ngày 30/04/1975 có sự kiện gì đáng nhớ?

 1. Ngày diễn ra lễ ký hiệp định Pa – ri về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 2. Hiệp định Giơ – ne – vơ được ký
 3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 4. Quân ta giải phóng Sài Gòn, chuẩn bị kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 1. 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 tướng Đờ – ca – xtơ – ri và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.
 2. Ngày 30/12/1972 Ních – xơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miềm Bắc.
 3. Ngày 27/01/ 1973, tại Pa – ri diễn ra lễ ký kết hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 4. Ngày 30/04/ 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai.

Câu 5: Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa VI đã quyết định những điều gì?

Phần địa lý

Khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng:

Câu 1: Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?

 1. Châu Âu và châu Phi
 2. Châu Âu và châu Mỹ
 3. Châu Phi và châu Mỹ
 4. Châu Âu và châu Đại Dương

Câu 2: Phần lớn dân cư Châu Âu thuộc chủng tộc nào?

 1. Da vàng
 2. Da trắng
 3. Da đen
 4. Da đỏ

Câu 3: Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới?

 1. Trung Quốc
 2. Pháp
 3. Liên Bang Nga
 4. Mỹ

Câu 4: Em hãy chọn các từ sau đây: Tây Nam, giữa, nam, xích đạo điền vào chỗ chấm của các dòng bên dưới cho thích hợp:

Châu Phi nằm ở phía …………………… châu Âu và phía ……………… châu Á, có đường……………………… đi ngang qua…………………….châu lục.

Câu 5: Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu?

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 2 – đề số 2

Phần lịch sử

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(1 điểm )

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào ngày tháng năm nào?

 1. 18 – 5 – 1959
 2. 19 – 4 – 1959
 3. 19 – 5 – 1958
 4. 19 – 5 – 1959

Câu 2: Nối cột A với cột B sao cho phù hợp: (1 điểm )

Quốc hội khóa VI đã có những quyết định quan trọng nào?

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1 điểm ) Địa danh nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”?

Câu 4: Tại sao nói: “Ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta”(1 điểm)

Câu 5: Em hãy nêu ý nghĩa của lá Quốc kỳ? (1 điểm)

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 2
Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 2

Phần địa lý

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(1 điểm )

Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

 1. Hải phòng
 2. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
 3. Đà Nẵng
 4. Cà Mau

Câu 7: Hãy điền diện tích của các châu lục sau: ( 1 điểm )

– Châu Á : ………………… km2

– Châu Âu: ………………….km2

– Châu Phi: ………………..km2

– Châu Mĩ: ………………….km2

– Châu Đại Dương: ………..km2

– Châu Nam Cực: …………. km2

Câu 8: Em hãy nêu những điểm khác nhau của Châu Đại Dương và Châu Nam Cực (1điểm)

Câu 9: Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với kinh tế châu Âu, châu Á? (1 điểm )

Câu 10: Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới. Quanh năm nhiệt độ dưới 0˚C. Nếu một ngày nào đó nơi đây xảy ra hiện tượng băng tan thì Trái Đất sẽ như thế nào ? (1 điểm )

Xem thêm: Các công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật lớp 5

Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kì 2 – đề số 3

Phần lịch sử (5 điểm)

Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất.

 1. a) Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc là:
 2. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.
 3. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
 4. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954
 5. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
 6. b) Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:
 7. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 8. Mở mang giao thông miền núi.
 9. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
 10. Nối liền hai miền Nam – Bắc.

Câu 2: (1điểm) Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) sao cho thích hợp:

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ……………….. lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của ……………………….cán bộ, công nhân………………………………………………………………..là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ………….

……………….. đất nước.

Câu 3: (1điểm) Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng.

Câu 4:(1điểm) Tại sao nói: Ngày 30 – 4 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

Câu 5:(1điểm) Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

Phần Địa lí (5 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất.

 1. a) Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới:
 2. Châu Âu
 3. Châu Á
 4. Châu Phi
 5. Châu Mĩ
 6. b) Quốc gia có chung đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với Việt Nam là:
 7. Thái Lan
 8. Nga
 9. Trung Quốc
 10. Pháp

Câu 2:(1điểm) Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) sao cho thích hợp:

Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ……………………………………, thực vật và động vật …………………………… Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ……………………………..nhất ở châu lục này. Châu Nam Cực là châu lục …………………………………… thế giới.

Câu 3:(1điểm) Hãy điền vào ô chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.

 1. a) Động vật tiêu biểu ở Ô-xtrây-li-a là Căng-gu-ru.
 2. b) Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu lạnh nhất thế giới.
 3. c) Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.
 4. d) Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.

Câu 4:(1 điểm).

 1. a) Trên trái đất có những đại dương nào ?
 2. b) Cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào ?

Câu 5:(1 điểm) Nêu một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Á?

Trên đây, Truonghoc247 đã cùng bạn khám phá một số mẫu đề thi lịch sử địa lý lớp 5 kỳ 1 và kỳ 2. Hy vọng với những mẫu đề này sẽ giúp các thầy cô trong quá trình giảng dạy và các em học sinh trong quá trình học tập. 

5/5 - (2 bình chọn)
4.8 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
DMCA.com Protection Status
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử